01.01.2018 tarihli ve  30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan ''Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statülerine Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar ‘’ hakkındaki tebliğin ilgili hükümleri çerçevesinde,  hak sahibi işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçirilmesine ilişkin sınavın gerçekleştirilmesi, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve itirazların incelenerek  karara bağlanması amacıyla, Valiliğimizin 21.02.2018 tarihli ve 17324 sayılı olurları ile kurulan Sınav Kurulumuz tarafından,  2018/1 Kurul Kararına istinaden Tespit Komisyonunca başvuruları kabul edilerek kesinleştirilen ve sınava katılmaya hak kazanan adayların sürekli işçi kadrosuna  geçirilmesine ilişkin sözlü sınavları   08-09/03/2018 tarihlerinde saat 9.30’dan itibaren mesai saatleri içerisinde yapılmış olup, kesin sonuçlar belirlenmiştir.
 
 
      Kesin olan sınav sonuç listesi için tıklayınız...