2018 YILI SEVK FİŞİ BEDELİ
 
2017 yılında 1 cildi 13,00 TL olan sevk fişi bedeli, 11/11/2017 tarih ve 30237 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 474 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen %14,47 oranı dikkate alınarak,2018 yılı için 1 cildi 15,00 TL olarak belirlenmiştir.
Bu itibarla, Sevk fişi bedellerinin Vakıfbank Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı’nın IBAN NO: TR 91 0001 5001 5800 7305 4411 72  no’lu hesabına 2018 yılı için yatırılması gerekmektedir.
İlgililere ilanen duyurulur.