Maden İzinleri Olmadan Faaliyetlerin Gösterilmesi Hakkında
 
 
Çevresel etki değerlendirmesi ile ilgili karar, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, mülkiyet izni olmadan veya 23. fıkraya haykırı faaliyette bulunulduğunun tespiti  halinde 30.000 TL tutarında idari para cezası uygulanarak bu alandaki işletme faaliyetleri durdurulur. Bu ihlallerin üç yıl içinde üç kez veya daha fazla yapıldığının tespiti halinde ise ruhsat iptal edilir.
İlgililere ilanen duyurulur.