3213 sayılı Maden  Kanununun 30 uncu Maddesi  hükümleri kapsamında, İstanbul İli, Silivri  İlçesi Bekirli Mahallesi hudutları dahilinde 9,98 hektar alana sahip, F20-C1 paftalarında, GRN:34/2018/6 nolu saha, I (A) Grubu Maden (kum-çakıl) Ocağı olarak 5 yıl süreyle işletmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 inci maddesi ve Maden Sahaları İhale Yönetmeliğinin 5 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 25.07.2018 tarihinde ihalesi yapılmış olup, 480.000,00-TL  (KDV Hariç ) bedel üzerinden ERCİYES MADENCİLİK OTOMOTİV İNŞ. SAN.TİC.LTD.ŞTİ uhdesinde kalmıştır.
 
                İlanen duyurulur.