Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği 02.06.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış olup ilgili yönetmeliğin "İdarenin temsili" başlıklı 18/2. maddesi "Arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı eposta adresi ve telefon numarasını, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde internet sitesinde yayınlar. Arabulucular görüşmeler kapsamında yapacakları davetlerde öncelikle bu bilgileri esas alır." hükmü gereğince Valiliğimiz Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanşlığı Hukuk İşleri Müdürlüğü iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır. 
 
 
 
Kep adresi:icisleribakanliği@hs01.kep.tr
 
Tel:0212 455 5000  Dahili:7512-7514-7835
 
 
 
 
 
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanuna Ait Duyuru için tıklayınız...