2018 yılında 1 cildi 15,00 TL olan sevk fişi bedeli, 30/11/2018 tarih ve 30611 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 503 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen %23,73 oranı dikkate alınarak, 2019 yılı için 1 cildi 19,00 TL olarak belirlenmiştir.
Bu itibarla, Sevk fişi bedellerinin Vakıfbank Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı’nın IBAN NO: TR 91 0001 5001 5800 7305 4411 72  no’lu hesabına 2019 yılı için yatırılması gerekmektedir.
İlgililere ilanen duyurulur.