KOMİSYON RAPORU
 
 
 
Valilik Makamının 18.12.2016 tarih ve 110199 sayılı Olur’u ile I (a) Grubu (İnşaat ile yol yapımında kullanılan ve tabiatta doğal olarak bulunan kum ve çakıl) madenine ait 2018 yılı ocak başı satış fiyatının belirlenmesi için, Komisyon oluşturulması uygun bulunmuştur.
 
Komisyon 2018 yılına ait I(a) Grubu madenlerinin ocak başı fiyatına yönelik çalışmasını tamamlamış olup,
30.11.2018 tarih ve 30611 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No:503) yayımlanan 2018 yılı için yeniden değerleme oranı %23,73 (yirmi üç virgül yetmiş üç) olarak ilan edilmiştir.
 
2018 yılı madenine ait ocak başı satış fiyatının Devlet hakkı kaybının önlenmesi ve asgari ocak başı satış fiyatının belirlenmesi hususları dikkate alındığında 2017 yılı için belirlenen ocak başı satış fiyatının ilan edilen değerlendirme oranı nispetinde artırılması uygun olacaktır.
 
Buna göre; I(a) Grubu (İnşaat ile yol yapımında kullanılan ve tabiatta doğal olarak bulunan kum ve çakıl) madenine ait ocak başı satış fiyatının asgari yıkanmış/elenmiş kumun fiyatı 11,50 TL/TON , stabilize malzemenin 6,5 TL/TON, Deniz içi üretim 4 TL/TON olarak belirlenmesi, KDV ve nakliye hariç olmak üzere belirlenen satış fiyatı üzerinde fatura düzenleyen ruhsat sahiplerinin ise fatura ortalamalarının üzerinde belirlenen ocak başı satış fiyatının esas alınması,
 
İlanen duyurulur.