2017 yılında 1 cilt sevk fişi bedeli 13,00-TL olarak belirlenmiştir.             
 
Bilgilerinize ilanen  duyurulur.