Valilik Makamının 11.12.2017 tarih ve 96169 sayılı Olur’u ile I (a) Grubu (İnşaat ile yol yapımında kullanılan ve tabiatta doğal olarak bulunan kum ve çakıl) madenine ait 2017 yılı ocak başı satış fiyatının belirlenmesi için, Komisyon oluşturulması uygun bulunmuştur.
 
            Komisyon 2017 yılına ait I (a) Grubu madenlerinin ocak başı fiyatına yönelik çalışmasını tamamlamış olup,
 
11.11.2017 tarih ve 30237 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde ( Sıra No: 484) yayımlanan 2017 yılı yeniden değerleme oranı %14,47 ( on dört virgül kırk yedi ) olarak ilan edilmiştir.
 
2017 yılı madenine ait ocak başı satış fiyatının Devlet hakkı kaybının önlenmesi ve asgari ocak başı satış fiyatının belirlenmesi hususları dikkate alındığında 2016 yılı için belirlenenocak başı satış fiyatının ilan edilendeğerlendirme oranı nispetinde artırılması uygun olacaktır.
 
Buna göre; I(a) Grubu (İnşaat ile yol yapımında kullanılan ve tabiatta doğal olarak bulunan kum ve çakıl) madenine ait ocak başı satış fiyatının asgari yıkanmış/elenmiş kumun fiyatı 9 TL/TON , stabilize malzemenin 5 TL/TON, Deniz içi üretim 3 TL/TON olarak belirlenmesi, KDV ve nakliye hariç olmak üzere belirlenen satış fiyatı üzerinde fatura düzenleyen ruhsat sahiplerinin ise fatura ortalamalarının üzerinde belirlenen ocak başı satış fiyatının esas alınması,
 
İlanen duyurulur.