Valilik Makamının 12.12.2016 tarih ve 92891 sayılı Olur’u ile I (a) Grubu (İnşaat ile yol yapımında kullanılan ve tabiatta doğal olarak bulunan kum ve çakıl) madenine ait 2016 yılı ocak başı satış fiyatının belirlenmesi için, Komisyon oluşturulması uygun bulunmuştur.
 
3213 sayılı Maden Kanununun 14. Maddesi kapsamında Valilik Makamının 16.11.2015 tarih ve 69986 sayılı Olur’una istinaden 2015 yılı I (a) Grubu (İnşaat ile yol yapımında kullanılan ve tabiatta doğal olarak bulunan kum ve çakıl) madenine ait ocak başı satış fiyatının asgari yıkanmış/elenmiş kumun fiyatı 7,50 TL/TON , stabilize malzemenin 3,50 TL/TON, Deniz içi üretim 2 TL/TON olarak belirlenmişti.
 
Komisyonumuz 2016 yılına ait I (a) Grubu madenlerinin ocak başı fiyatına yönelik çalışmasını tamamlamış olup,
27.12.2017 tarih ve 29931 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde (Seri No:78) yayımlanan 2016 yılı yeniden değerleme oranı %3,83 (üç virgül seksen üç) olarak ilan edilmiştir.
 
2016 yılı madenine ait ocak başı satış fiyatının Devlet hakkı kaybının önlenmesi ve asgari ocak başı satış fiyatının belirlenmesi hususları dikkate alındığında 2015 yılı için belirlenenocak başı satış fiyatının ilan edilendeğerlendirme oranı nispetinde artırılması uygun olacaktır.
 
Buna göre; I(a) Grubu (İnşaat ile yol yapımında kullanılan ve tabiatta doğal olarak bulunan kum ve çakıl) madenine ait ocak başı satış fiyatının asgari yıkanmış/elenmiş kumun fiyatı 7,8 TL/TON , stabilize malzemenin 3,7 TL/TON, Deniz içi üretim 2,1 TL/TON olarak belirlenmesi, KDV ve nakliye hariç olmak üzere belirlenen satış fiyatı üzerinde fatura düzenleyen ruhsat sahiplerinin ise fatura ortalamalarının üzerinde belirlenen ocak başı satış fiyatının esas alınması,
 
İlanen duyurulur.