2015 Yılı Asgari Ocak Başı Fiyatı İlanı Hakkında
 
KOMİSYON RAPORU
 
Valilik Makamının 16/11/2015 tarih ve 69986 Sayılı Olur’u ile I(a) Grubu (İnşaat ile yol yapımında kullanılan ve tabiatta doğal olarak bulunan kum ve çakıl) madenine ait 2015 yılı ocak başı satış fiyatının belirlenmesi için, Komisyon oluşturulması uygun bulunmuştur.
Komisyonumuzun, 2015 yılına ait I(a) Grubu madenlerine ait ocak başı satış fiyatına yönelik çalışmasını tamamlamış olup,
         2014 yılında Valiliğimize verilen satış bilgi formları incelendiğinde ağırlıklı olarak yıkanmış/elenmiş kumun fiyatı 6,68 TL/TON, stabilize malzemenin 2,60 TL/TON, Tüvenan malzemenin (deniz içi üretim ) 1,20 TL/TON olduğu tespit edilmiştir. Devlet hakkı kaybının önlenmesi ve asgari ocak başı satış fiyatının belirlenmesi hususları dikkate alındığında, 2015 yılı I(a) Grubu (İnşaat ile yol yapımında kullanılan ve tabiatta doğal olarak bulunan kum ve çakıl) madenine ait ocak başı satış fiyatının asgari yıkanmış/elenmiş kumun fiyatı 7,50 TL/TON, stabilize malzemenin 3,50 TL/TON, Deniz içi üretim  2 TL/TON olarak belirlenmesi, KDV ve nakliye hariç olmak üzere belirlenen satış fiyatının üzerinde fatura düzenleyen ruhsat sahiplerinden ise fatura ortalamaları üzerinde belirlenen ocak başı satış fiyatının esas alınması,
Komisyonumuzun görüşü ve kanaatidir.